Faktiskās izmaksas pret plānotajām izmaksām

Faktiskās izmaksas un plānotās izmaksas ir galvenie biznesa biznesa budžeta komponenti. Parasti mazie uzņēmumi budžetus nosaka katru gadu. Prognozētās izmaksas ir balstītas uz iepriekšējiem pārdošanas skaitļiem un paredzamo izdevumu pieaugumu. Faktiskās izmaksas rodas tad, kad nauda tiek faktiski iztērēta par dažādiem piegādēm, pakalpojumiem un citām izdevumu kategorijām, kuras izmanto uzņēmums.

Budžeta pārvaldīšana

Kad uzņēmuma vadītāji piešķir budžetus dažādām nodaļām un aktivitātēm, katras teritorijas vadītājiem ir efektīvi jāizmanto piešķirtie līdzekļi. Dažos gadījumos izmaksas pieaug vai atsevišķas preces ir dārgākas, nekā paredzēts. Citos gadījumos uzņēmumi ietaupa naudu vai prasa mazāk resursu, nekā sākotnēji tika plānots. Ievērošana budžeta prognozēs palīdz nodrošināt uzņēmuma rentabilitāti.