6 uzņēmējdarbības pamatdarbības

Uzņēmuma īpašnieka diena sastāv no lēmumiem, kas ietekmē ikdienas produktivitāti un uzņēmuma izaugsmi. Lai palīdzētu efektīvāk vadīt uzņēmumu, uzņēmuma īpašnieks izveido politikas un programmas, kas attiecas uz pamata uzņēmējdarbību. Šīs visaptverošās vadlīnijas ļauj visiem darbiniekiem saprast, kā veikt pamatdarbību, un ļauj uzņēmumam darboties efektīvāk. Uzņēmējdarbības pamatdarbības noteikšana atvieglo biznesa plānošanu.

Budžeta veidošana

Katrs uzņēmums izveido budžetu, kas nosaka, kā ieņēmumi tiek izmantoti ikdienas darbībā un nākotnes izaugsmes meklējumos. Katrs nodaļas vadītājs sniedz informāciju par notiekošo darbību izmaksām, un pēc tam tiek izveidots budžets, kas ļauj uzņēmumam izsekot visiem izdevumiem un ieņēmumiem. Iepriekšējā gada budžets tiek salīdzināts ar šī gada faktiskajiem rezultātiem, lai izveidotu vadlīnijas nākamā gada izdevumu plāna izveidei.

Grāmatvedības operācijas un vadība

Grāmatvedība ir naudas plūsmas pārvaldīšanas process uzņēmumā un ārpus tā. Jomas, kas ietilpst grāmatvedības grupā, ir kreditoru parādi, debitoru parādi, algu aprēķins, klientu kredītkontti, iekasēšana un nodokļu uzskaite. Grāmatvedības pārskati ir atbildīgi par ikgadējo nodokļu deklarēšanu, uzņēmuma izmaksu uzraudzību un finanšu attiecību uzturēšanu ar pārdevējiem un klientiem.

Mārketinga plāni un zīmola atpazīšana

Mārketings palīdz attīstīt uzņēmuma un zīmola atpazīstamību tirgū, kā arī izstrādāt reklāmas gabalus, kurus redzētu pircēju sabiedrība. Mārketinga grupa izstrādā visaptverošus mārketinga plānus, kuros tiek izmantotas pārdošanas prognozes, lai palīdzētu noteikt labāko veidu, kā izmantot uzņēmuma resursus, lai iegūtu lielāku ietekmi uz organizāciju un tās produktiem.

Pārdošanas pieaugums un attiecību veidošana

Pārdošana ir grupa, kas uztur tiešu kontaktu ar klientu bāzi. Pārdošanas grupa meklē iespējas, lai palīdzētu paplašināt klientu loku, vienlaikus saglabājot attiecības ar esošajiem klientiem, lai nodrošinātu atkārtotu pārdošanu. Pārdošanas spēks ir kvalificēts, lai uzņēmuma risinājumus saskaņotu ar klientu vajadzībām, lai radītu produktu pieprasījumu.

Kvalificētu darbinieku pieņemšana darbā

Organizācijas cilvēkresursu aspekts ir svarīgs pašreizējās darbības uzturēšanai, kā arī nākotnes paplašināšanās plānošanai. Uzņēmumam aktīvi jāmeklē kvalificēti kandidāti, kuru kvalifikācija atbilst pašreizējām pieejamajām vietām vai kurus var saglabāt, ja rodas vajadzība pēc personāla.

Klientu apkalpošana un attiecību saglabāšana

Klientu apkalpošana uztur uzņēmuma ienākumus, risinot klientu problēmas un saglabājot pirkšanas attiecības. Klientu apkalpošanas grupa aktīvi nemēģina paplašināt uzņēmuma ieņēmumu bāzi, piedāvājot klientiem risinājumus. Proaktīva klientu mijiedarbība ir rezervēta pārdošanas grupai. Klientu apkalpošanas nodaļa ir tas, uz kuru klients zvana, kad rodas problēmas ar piegādi, precēm vai rēķiniem.