Kā ievietot atsauci programmā PowerPoint 2007

Kad biznesa prezentācijās jāpievieno noderīgas atsauces uz slaidiem, varat izmantot to pašu atsauču sistēmu, kuru Karaliskā ķīmijas biedrība iesaka izmantot, veidojot profesionālus dokumentus un dokumentus. Šajā sistēmā jūs ievietojat numurus blakus saturam, uz kuru vēlaties atsaukties. Katrs skaitlis norāda uz faktisko atsauci, kas parādās atsauču sarakstā citur dokumentā. PowerPoint 2007 nav rīka, kas izveidotu atsauces, taču jūs joprojām varat tos ievietot slaidā un slaida apakšdaļā pievienot atsauču sarakstu, izmantojot rīkus, kas ir PowerPoint.

Pievienojiet atsauces numurus

1

Atveriet PowerPoint prezentāciju un dodieties uz slaidu, kurā ir saturs, uz kuru vēlaties atsaukties. Šajā slaidā ievietosiet atsauces un atsauču sarakstu. Noklikšķiniet uz lentes pogas "Ievietot" un pēc tam noklikšķiniet uz "Teksta lodziņš".

2

Noklikšķiniet uz jebkura slaida vietas, turiet kreiso peles pogu un velciet peli, lai izveidotu tekstlodziņu.

3

Noklikšķiniet tekstlodziņā un ierakstiet "1" (bez pēdiņām). Šis numurs kļūst par pirmo atsauces numuru, kuru izmantosiet sava satura daļas atsaucei.

4

Noklikšķiniet uz tekstlodziņa, lai to atlasītu, un pēc tam cilnē Sākums pārejiet uz lentes sadaļu Fonts. Šajā sadaļā ir treknrakstā un slīprakstā redzamās pogas, kas ļauj mainīt teksta izskatu tekstlodziņā. Noklikšķiniet uz vienas no šīm pogām, ja vēlaties, lai atsauces numurs būtu treknrakstā vai kursīvā.

5

Noklikšķiniet uz pogas "Fonta krāsa" un noklikšķiniet uz vienas no krāsām, ja vēlaties, lai numuram būtu noteikta krāsa.

6

Noklikšķiniet tekstlodziņa iekšpusē un velciet to uz teikuma beigām, uz kuru vēlaties atsaukties. Velciet tekstlodziņu, lai skaitlis būtu nedaudz virs teksta bāzes līnijas un izskatās kā virsraksts.

7

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atsauces numura tekstlodziņa un atlasiet "Kopēt". Nospiediet "Ctrl-V", lai slaidam pievienotu jaunu tekstlodziņu. Šī jaunā tekstlodziņa ir oriģināla kopija.

8

Noklikšķiniet uz jaunā teksta lodziņa un velciet to uz cita teikuma beigām, uz kuru vēlaties atsaukties. Velciet jauno tekstlodziņu tā, lai tas būtu pa labi no satura, uz kuru vēlaties atsaukties, un pēc tam nedaudz pavelciet to uz augšu, lai tas kļūtu par virsrakstu.

9

Veiciet dubultklikšķi jaunajā tekstlodziņā. PowerPoint izceļ skaitli 1. Tekstlodziņā ierakstiet “2” (bez pēdiņām). Tas kļūst par jūsu otro atsauces numuru. Turpiniet nospiest taustiņu "Ctrl-V", lai pēc vajadzības izveidotu papildu tekstlodziņus. Pēc jauna tekstlodziņa izveidošanas pārvietojiet to uz tekstu, uz kuru vēlaties atsaukties, un novietojiet to, kā aprakstīts iepriekšējās darbībās. Katru reizi, kad izveidojat jaunu tekstlodziņu, palieliniet tekstlodziņa numuru par vienu. Ja teksta rindiņā ir vairākas atsauces, atdaliet skaitļus, aiz pirmā skaitļa pievienojot komatu, kā parādīts šajā piemērā:

1,2

To var izdarīt, ierakstot komatu aiz “1”, kas parādās pirmajā tekstlodziņā.

Izveidot atsauču sarakstu

1

Pārvietojieties uz lenti un noklikšķiniet uz "Ievietot". Noklikšķiniet uz "Teksta lodziņš" un pēc tam noklikšķiniet uz tukša apgabala slaidā. Turiet nospiestu kreiso peles pogu un velciet peli pa labi, lai izveidotu plašu tekstlodziņu, kas stiepjas no slaida kreisās puses līdz slaida labajai pusei. Šis tekstlodziņš kļūst par atsauču sarakstu, kurā atrodas teksts, uz kuru atsaucaties. Noklikšķiniet šajā tekstlodziņā, turiet kreiso peles pogu un velciet tekstlodziņu slaida apakšdaļā.

2

Noklikšķiniet tekstlodziņa iekšpusē pēc tā novietošanas un tekstlodziņā ierakstiet skaitli "1" (bez pēdiņām). Nospiediet atstarpes taustiņu, lai pēc skaitļa pievienotu atstarpi, un ierakstiet tekstu, kuru vēlaties izmantot pirmajai atsaucei.

3

Nospiediet "Enter", lai izveidotu jaunu tukšu rindu zem pirmās rindiņas, un ierakstiet "2" (bez pēdiņām). Nospiediet atstarpes taustiņu un pēc "2." ierakstiet tekstu, kuru vēlaties izmantot otrajai atsaucei. Šis piemērs parāda kā teksta lodziņā var parādīties pēc divu atsauču pievienošanas:

1 Šis ir teksts manai pirmajai uzziņai. 2 Šis ir teksts manai otrajai uzziņai.

4

Pēc vajadzības pievienojiet papildu rindiņas atsauces tekstlodziņam. Piemēram, ja izveidojat četrus numurētus tekstlodziņus, pievienojiet četras atsauces atsauces tekstlodziņam, kā aprakstīts iepriekšējā darbībā.